W sprawie:
zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Data uchwały:
2022-04-14

Numer uchwały:
LVII/394/2022

Podjęta przez:
LVII/394/2022

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego