Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007, nr 10, poz. 68), jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: bip.staporkow.pl. Link do strony biuletynu znajduje się także na stronie WWW naszego miasta http://www.staporkow.pl/ .

 Informacja publiczna dotycząca Urzędu Miejskiego w Stąporkowie została podzielona na 5 sekcji:

- Władze Gminy

- Aktualności

- Informacje

- Prawo lokalne

- Informacje o BIP

- Rządowe Centrum Legislacji

W każdej sekcji znajdują się kategorie, a w nich podkategorie z udostępnionymi informacjami - kolejne poziomy serwisu są dostępne po ustawieniu kursora myszki.

 Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.

 Biuletyn posiada również "wyszukiwarkę" kontekstową pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub zwrotu) wchodzącego w skład szukanego tekstu.

 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stąporkowie jest aktualnie tworzony i kolejne informacje będą wprowadzane systematycznie.

 Niektóre informacje i treści zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej rozszerzone są o dodatkowe informacje dostępne w formie załącznika. Wszystkie załączniki zapisane są w programie Acrobat Reader w  "pdf". Na stronie są dwie formy odczytania załącznika:

  1. Bezpośrednie odczytanie (ikona "zobacz")

  2. Zapisanie na dysku (ikona "pobierz")