Skład Rady Miejskiej w Stąporkowie
(kadencja 2018-2023)

TRANSMISJA LIVE Z SESJI

ARCHIWUM Z SESJI

 1. Jacek Tomasz Kołodziej- Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Krzysztof Zbigniew Chrzan- Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
 3. Sławomir Marian Dąbrowski 
 4. Ewa Jankiewicz
 5. Elżbieta Ewa Jóźwik
 6. Elżbieta Kołodziej 
 7. Tomasz Kurcbart
 8. Edward Mazur
 9. Maciej Pokusa 
 10. Jakub Dajczer
 11. Łukasz Świerczyński
 12. Jacek Trudnos
 13. Zbigniew Wiśniewski 
 14. Barbara Zamachowska
 15. Kamil Zieliński

Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w  Stąporkowie w  kadencji 2018-2023

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Sławomir Dąbrowski -Przewodniczący
2. Ewa Jankiewicz- Wiceprzewodnicząca
3. Łukasz Świerczyński - Członek
4. Jakub Dajczer - Członek

Skład Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
1. Jacek Trudnos - Przewodniczący
2. Maciej Pokusa - Wiceprzewodniczący
3. Zbigniew Wiśniewski - Członek
4. Krzysztof Chrzan - Członek

Skład Komisji Spraw Społecznych:
1. Elżbieta Jóźwik - Przewodnicząca
2. Maciej Pokusa - Wiceprzewodniczący
3. Edward Mazur - Członek
4. Jacek Kołodziej- Członek
5. Kamil Zieliński - Członek
6. Tomasz Kurcbart - Członek

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Elżbieta Kołodziej- Przewodnicząca
2. Barbara Zamachowska- Wiceprzewodnicząca
3. Jacek Trudnos- Członek