Skład Rady Miejskiej w Stąporkowie
(kadencja 2024-2029)

TRANSMISJA LIVE Z SESJI

ARCHIWUM Z SESJI

Skład Rady Miejskiej w Stąporkowie (kadencja 2024-2029)

1. Zieliński Kamil - Przewodniczący Rady Miejskiej   
2. Chrzan Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego rady Miejskiej
3. Bartosik Iwona   
4. Bartosiński Paweł   
5. Dajczer Jakub   
6. Dąbrowski Sławomir   
7. Karpeta Marzena   
8. Lotarski Marek   
9. Mazur Edward   
10. Miernik Tomasz   
11. Młodawska Małgorzata   
12. Polak Zbigniew   
13. Trudnos Jacek   
14. Zamachowska Barbara

Składy osobowe komisji Rady Miejskiej w Stąporkowie w kadencji 2024-2029

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Dąbrowski Sławomir -Przewodniczący
2. Zbigniew Polak - Wiceprzewodniczący
3. Karpeta Marzena - Członek
4. Dajczer Jakub - Członek


Skład Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
1. Trudnos Jacek - Przewodniczący
2. Młodawska Małgorzata - Wiceprzewodnicząca
3. Miernik Tomasz - Członek
4. Chrzan Krzysztof - Członek


Skład Komisji Spraw Społecznych:
1. Mazur Edward - Przewodniczący
2. Bartosiński Paweł - Wiceprzewodniczący
3. Lotarski Marek - Członek
4. Miernik Tomasz - Członek
5. Zieliński Kamil- Członek


Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Zamachowska Barbara - Przewodniczący
2. Bartosik Iwona – Członek
3. Młodawska Małgorzata - Członek
4. Karpeta Marzena- Członek


Skład Komisji Uzdrowiskowej:
1. Dajczer Jakub - Przewodniczący
2. Lotarski Marek - Wiceprzewodniczący
3. Trudns Jacek - Członek
4. Bartosiński Paweł - Członek
5. Bartosik Iwona - Członek
6. Polak Zbigniew - Członek