W sprawie:
przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Pardołów

Data uchwały:
2020-10-13

Numer uchwały:
XXXIV/211/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem powzięcia