W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2020-2032

Data uchwały:
2020-05-06

Numer uchwały:
XXIX/167/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia