W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2003.

Data uchwały:
2004-01-30

Numer uchwały:
XVI/77/2004

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2004r.