Województwo: świętokrzyskie
Powiat: konecki
Rodzaj gminy: miejsko-wiejska

Powierzchnia: 231,41 km kwadratowych 20,30% powierzchni powiatu
w tym:
- użytki rolne: 31%
- użytki leśne: 62%

Ludność: około 18,7 tys. 21,48% ludności powiatu
w tym:
- w miastach: 32,70 %
zaludnienie: 82 mieszk./km kwadratowych

Tablice rejestracyjne: TKN
TERYT: 2605083

Stąporków to miasto w województwie świętokrzyskim. Jest siedzibą gminy, usytuowaną przy drodze krajowej nr 42, 12 km od miasta powiatowego Końskie i 24 km od Skarżyska-Kamiennej. Stąporków leżący na trasie Końskie - Skarżysko-Kamienna posiada dogodne połączenia drogowe i kolejowe z tymi miastami. Gmina dzieli się na 35 sołectw, które zamieszkuje łącznie ok. 18,7 tys.mieszkańców.

Rezerwaty przyrody:
- Rezerwat przyrody Gagaty Sołtykowskie
- Rezerwat przyrody Górna Krasna
- Rezerwat przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem

Najwyższym szczytem gminy, a zarazem powiatu jest szczyt Hucisko w lesie w pobliżu wsi o tej samej nazwie, jego wynosi 374 metry n.p.m.

Podstawowymi aktami prawnym, na podstawie których działa gmina Stąporków oraz wynikają jej kompetencje są Konstytucja RP, ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut.