W sprawie:
zmiany uchwały Nr LXXIV/504/2023 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczan

Data uchwały:
2023-04-27

Numer uchwały:
LXXV/513/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od opublikowania opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego