Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Stąporkowie

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności
 
·         Urząd Miejski w Stąporkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony BIP oraz strona Stąporkowa
 
·         Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.02.2024 r.
 
 
Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Stąporkowie została dostosowana do standardów WCA .2.1., aby była możliwość obsłużenia jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od użytkowanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.


Aktualnie trwają prace nad całkowitą zmianą strony BIP Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, które powinny być sfinalizowane do końca 2024 r. Nowa strona BIP Urzędu Miejskiego w Stąporkowie powinna spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

 
·         Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-18
 
·         Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 
 
Informacje zwrotne
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
 
1. Budynek Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 132a
 
·         Do budynku prowadzą 2 wejścia:
- Od strony filii PUP wejście bez podjazdu dla wózków;
- Główne wejście ze schodami oraz podjazdem dla wózków o szerokości 120 cm   i dostępem do windy o wymiarach 110 cm x 140 cm z systemem informacji głosowej umożliwiającej dojazd do I i II piętra. Dodatkowo winda wyposażona jest w wyświetlacz oraz przyciski posiadają oznaczenie Braille’a;
·         Przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
·         Wejście nie jest zabezpieczone bramkami;
·         Przed głównymi drzwiami po prawej stronie znajduje się dzwonek powiadamiający pracowników z Punktu Obsługi Interesanta o konieczności udzielenia wsparcia przy wejściu lub poruszaniu się po terenie urzędu;
·         Na parterze, przy wejściu głównym, po prawej stronie znajduje się Punkt Obsługi Interesantów;
·         Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach (szerokość od   150 cm – 210 cm);
·         Klatka schodowa wyposażona w poręcz zamontowaną na wysokości 90 cm;
·         Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku po lewej stronie. Wymiary spełniają minimalną powierzchnię manewrową dla osób poruszających się na wózkach, uchwyty poziome znajdują się na wysokości 70 cm – 80 cm  od podłogi, gniazdko elektryczne znajduje się na wysokości 100 cm;
·         Sekretariat znajduje się na I piętrze w pokoju nr 20;
·         Na każdym piętrze znajduje się tablica informacyjna;
·         Pokoje oznakowane tabliczkami zawierającymi informacje o numerach, imionach i nazwiskach pracowników oraz pełnionych przez nich funkcjach;
·         W budynku nie ma pętli indukcyjnych;
·         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych (z wyłączeniem windy);
·         W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe;
·         Przeszklone powierzchnie posiadają oznaczenia;
·         Na parkingu wyznaczone jest jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych;
·         Możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego;
·         Wszelkich informacji o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Punktu Obsługi Interesantów;
·         Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym;
·         W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania pracownika danego Wydziału do omówienia sposobu załatwienia sprawy w wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku.
 
 Koordynator ds. dostępności
Małgorzata Zawada
Tel. 41 37 43 219

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij