Uchwała nr LXXXIV/577/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [Przejdź]

Uchwała nr LXXXIV/576/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [Przejdź]

Uchwała nr LXXXIV/575/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [Przejdź]

Uchwała nr LXVI/454/2022 z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, oraz uchylenia uchwały Nr LXIV/439/2022 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [Przejdź]

Uchwała nr LXIV/439/2022 z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/2020 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [Przejdź]

Uchwała nr LV/374/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/117/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [Przejdź]

Uchwała nr XXXV/218/2020 z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [Przejdź]

Uchwała nr XXIV/139/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/118/2019 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [Przejdź]

Uchwała nr XX/118/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [Przejdź]

Uchwała nr XX/117/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [Przejdź]

Uchwała nr X/67/2019 z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za nkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [Przejdź]

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [Przejdź]

Uchwała Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [Przejdź]

Uchwała Nr XII/92/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. [Przejdź]

Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [Przejdź]

Uchwała Nr XII/90/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia  inkasentów i stawek za inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. [Przejdź]

Uchwała Nr XXIX/259/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [Przejdź]

Uchwała Nr XII/91/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 26 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/259/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [Przejdź]

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników. [Przejdź]

Wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Poz. 1104)  [Przejdź]

Wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Poz. 1105)  [Przejdź]

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2019 r. (Poz. 1126)  [Przejdź]