W sprawie:
likwidacji przystanku komunikacyjnego Wielka Wieś/I/01 w Wielkiej Wsi

Data uchwały:
2022-05-31

Numer uchwały:
LIX/407/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego