W sprawie:
wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Stąporkowskiego Bon Żłobkowy" dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3

Data uchwały:
2022-05-31

Numer uchwały:
LIX/402/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego