ZARZĄDZENIE NR 77 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 9 listopada 2004 roku

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.