w sprawie oddania w użyczenie – na okres 10 lat – pomieszczeń w budynku położonym w m. Stąporków przy ul. Plac Wolności, oznaczonym nr porządkowym 14, stanowiącym własność Gminy Stąporków.