w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.