w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Stąporkowie pod drogę gminną.