w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy.