ZARZĄDZENIE NR 68 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 23 września 2004 roku

w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru cząstkowego ETAPU I zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami P3 i P4 w Stąporkowie przy ulicy Piłsudskiego i przyległych”.