o podaniu do  publicznej   wiadomości   wykazu   nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.