ZARZĄDZENIE NR 67 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 23 września 2004 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.