ZARZĄDZENIE NR 65 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 21 września 2004 roku

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.