w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu bonifikaty