w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu  nieruchomości położonej w Stąporkowie.