w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbiorników filtracyjnych typu FILOS