w sprawie sprzedaży zbiorników filtracyjnych typu FILOS.