ZARZĄDZENIE NR 57 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 12 sierpnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz ustalenia regulaminu pracy komisji.