w sprawie powołania Komisji Przetargowej, celem przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.