w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.