Dyrektor:

Joanna Bernat


Z-ca Dyrektora:

Wojciech Ćwik


Adres:

ul. Piłsudskiego 144
26-220 Stąporków
woj. świętokrzyskie


Kontakt:

Telefon:
(041) 374 10 82

Adres e-mail:

sekretariat@psp2staporkow.szkolnastrona.pl