ZARZĄDZENIE NR 97 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.