ZARZĄDZENIE NR 42 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Odrowąż.