ZARZĄDZENIE NR 37 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 11 czerwca 2004 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.