W sprawie:
przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejsko-Wiejskiej Stąporków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Data uchwały:
2014-11-12

Numer uchwały:
LIX/464/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia