W sprawie:
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2014-08-29

Numer uchwały:
LV/450/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.