W sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stąporków na lata 2014 -2023

Data uchwały:
2014-08-29

Numer uchwały:
LV/448/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia