W sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Data uchwały:
2014-08-29

Numer uchwały:
LV/446/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia