W sprawie:
powołania Skarbnika Gminy

Data uchwały:
2014-02-19

Numer uchwały:
XLIX/401/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia