W sprawie:
odwołania Skarbnika Gminy

Data uchwały:
2014-02-19

Numer uchwały:
XLIX/400/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia