W sprawie:
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Data uchwały:
2014-02-19

Numer uchwały:
XLIX/398/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem powzięcia