W sprawie:
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2013-09-24

Numer uchwały:
XLII/344/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia