W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2013r.

Data uchwały:
2013-09-24

Numer uchwały:
XLII/343/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia