W sprawie:
przejęcia przez Gminę Stąporków zadania ograniczonego zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych oraz drogi krajowej w granicach administracyjnych Gminy Stąporków.

Data uchwały:
2013-04-03

Numer uchwały:
XXXV/304/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia