W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Data uchwały:
2013-04-03

Numer uchwały:
XXXV/299/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia