W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stąporków na lata 2013-2018

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXXV/297/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia