ZARZĄDZENIE NR 19 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 22 kwietnia 2004 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.