ZARZĄDZENIE NR 90 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego, planów kont dla budżetu gminy i jednostki samorządu terytorialnego.