ZARZĄDZENIE NR 72 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 5 września 2006 roku

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.