ZARZĄDZENIE NR 12 / 2004 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 1 marca 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP

w akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych.