ZARZĄDZENIE NR 70 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie przydziału obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.