ZARZĄDZENIE NR 60 / 2006 BURMISTRZA STĄPORKOWA

z dnia 10 lipca 2006 roku

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego.